Napredna tehnologija v vaših rokah

Trenutno podprti regulatorji

v3.1.0 in novejši

v1.0.0 in novejši

v1.0.0 in novejši

v4.0.0 in novejši
*v3.1.0 podprt brez merjenja pretoka

v1.0.0 in novejši

v1.3.0 in novejši

v1.0.1 in novejši

v3.2.0 in novejši

Glavne tehnične lastnosti

Namestitev

Navodila za GWD1 in GWD2 v slovenskem jeziku

User and service manual for GWD1 and GWD2 in english language

Anleitung zur Installation und Nutzung fur GWD1 und GWD2 auf Deutsch